Έκδοση Κοινοχρήστων

Η Block Hellas Service σας παρέχει με ένα ολοκληρωμένο και απλό σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων την ακριβή και αξιόπιστη παρουσίαση των εξόδων του κτιρίου σας. Η λήψη των δαπανών αλλά και η αποστολή των κοινοχρήστων γίνεται και ηλεκτρονικά για περισσότερη οικονομία και ταχύτητα.

Τα έξοδα των κοινοχρήστων κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

koinochrista-banner
  • Πακέτα Εργασιών & Προσφορών
  • Εμπειρία & Αξιοπιστία
  • Άμεση & Δωρεάν Παράδοση
  • Ζητήστε Προσφορά