Πυροσβεστήρες

Κάθε πότε πρέπει να επιθεωρείται ένας πυροσβεστήρας;
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να επιθεωρείται μία (1) φορά τον χρόνο και πάντοτε από Αναγνωρισμένη Εταιρεία Περιοδικού Ελέγχου.

Πότε γίνεται αναγόμωση σε έναν πυροσβεστήρα;
Αναγόμωση κάνουμε σε έναν πυροσβεστήρα φυσικά μετά από χρήση και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε 1 χρόνο στους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και αφρού. Πάνω στο σώμα του πυροσβεστήρα αναφέρεται και η λήξη του.

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που επιθεωρήθηκαν τελευταία οι πυροσβεστήρες μου και η βελόνα στο μανόμετρο είναι ακόμα στο πράσινο. Πρέπει να ξαναγίνει επιθεώρηση;
H ένδειξη του μανομέτρου δεν μας εξασφαλίζει την καλή κατάσταση του πυροσβεστήρα εσωτερικά ή εξωτερικά ούτε την ποιότητα του κατασβεστικού υλικού. Το μανόμετρο είναι το όργανο μόνο για την μέτρηση του προωθητικού αερίου του πυροσβεστήρα (ΑΖΩΤΟ) το οποίο ενίοτε «κολλάει» και η ένδειξη που μας δίνει δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Εάν χρησιμοποιήσω έναν πυροσβεστήρα χωρίς όμως να αδειάσει τελείως, παραμένει ενεργός και μετά ή πρέπει να αναγομωθεί;

Αν χρησιμοποιηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως έστω και στο ελάχιστο πρέπει υποχρεωτικά να σταλεί άμεσα για αναγόμωση. Μετά από οποιαδήποτε χρήση, μερική ή ολική ένας πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως θα χάσει όλο το προωθητικό του αέριο σε λιγότερο από μία ώρα άρα και θα απενεργοποιηθεί εντελώς. Αν παραμείνει στην κατάσταση αυτή ενδέχεται να περάσει υγρασία στο εσωτερικό του , η σκόνη που περιέχει να πετρώσει και τότε ο πυροσβεστήρας θα αχρηστευτεί. Για άλλους τύπους πυροσβεστήρων δεν ισχύει αυτό αλλά για καλό και για κακό θα πρέπει να γίνει άμεσα service.

Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι ο πυροσβεστήρας μου ελέγχθηκε και δεν αλλάχτηκε μόνο η ετικέτα;
Όταν η επιθεώρηση του πυροσβεστήρα απαιτεί το άνοιγμά του, τότε είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ενός δακτυλίου επανελέγχου στον λαιμό του πυροσβεστήρα μεταξύ κλείστρου και δοχείου που αποδεικνύει ότι ο πυροσβεστήρας ανοίχτηκε. Ο δακτύλιος αυτός πρέπει να εφάπτεται στον λαιμό του πυροσβεστήρα και να αναγράφει το τρέχον έτος.