fbpx

Η ιστοσελίδα της Block Service χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Ποιοί είμαστε
Η εταιρεία «Block Hellas Service», εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, την συντήρηση & τον καθαρισμό καυστήρων, τις αποφράξεις, την έκδοση κοινοχρήστων, την διαχείριση πολυκατοικίας, παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την καθαριότητα ή την απολύμανση & απεντόμωση του κτιρίου σας.

Τι έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία σας για να εκδώσετε τις δαπάνες κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας;

Θα πρέπει να προσκομισθεί η κατάσταση κοινοχρήστων της προηγουμένης εταιρείας που εξέδιδε τα κοινόχρηστα (αν υπάρχει) ή ο πίνακας του μηχανικού στον οποίο φαίνονται τα χιλιοστά επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων στις κοινόχρηστες δαπάνες, στο ασανσέρ, στην θέρμανση, στις ειδικές δαπάνες και στους ιδιοκτήτες.

 

Πως γίνεται η κατανομή δαπάνης θέρμανσης σε μια πολυκατοικία με αυτόνομο σύστημα ωρομέτρησης ή θερμιδομέτρησης;

Η κατανομή της δαπάνης θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την μελέτη θέρμανσης του μηχανολόγου μηχανικού, που συντάχθηκε και κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα πολεοδομίας κατά την διαδικασία έκδοσης της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. Από την μελέτη για την κατανομή της θέρμανσης λαμβάνονται υπόψιν οι συντελεστές ei και fi κάθε διαμερίσματος και η κατανομή γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα του 1985. Με λίγα λόγια ο συντελεστής έχει σχέση με τον εμβαδόν του διαμερίσματος και ο συντελεστής fi έχει σχέση με την θέση που βρίσκεται το διαμέρισμα (όροφος, προσανατολισμός, ανοίγματα).

 

Η τιμή χρέωσης μιας χρονοώρας ή θερμίδας είναι σταθερή;

Όχι, κάθε μήνα η τιμή της χρονοώρας ή θερμίδας αλλάζει και αυτό γιατί η χρέωση εξαρτάται από το σύνολο των ωρών που καταναλώνει ολόκληρη η πολυκατοικία και από το μέγεθος του λογαριασμού φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Όσο περισσότερες ώρες ή θερμίδες καταναλώνει η πολυκατοικία, τόσο μικρότερη είναι χρέωση της χρονοώρας ή της θερμίδας.

 

Ένα διαμέρισμα όταν παραμένει κλειστό για διάστημα πέραν του μηνός δικαιούται έκπτωσης στις κοινόχρηστες δαπάνες;

Στα κοινόχρηστα δεν δικαιούται έκπτωση αλλά ούτε και στην θέρμανση όταν αυτή είναι αυτονομία με ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση. Δικαιούται έκπτωση στην θέρμανση ανάλογη με την προβλεπόμενη στον κανονισμό όταν αυτή είναι κεντρική και αφού εγκαίρως ειδοποιηθεί ο διαχειριστής και κλείσει τους διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων.

 

Τι είναι το αποθεματικό ποσό της πολυκατοικίας;

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας πολυκατοικίας είναι ο σχηματισμός του αποθεματικού της όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Το αποθεματικό ποσό είναι το ταμείο το οποίο σχηματίζεται με την συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Το χρηματικό ποσό του αποθεματικού επιτρέπει στον διαχειριστή να αντιμετωπίσει τις δαπάνες της πολυκατοικίας μέχρι την έκδοση και είσπραξη των κοινοχρήστων. Το ύψος του αποθεματικού της πολυκατοικίας θα πρέπει να είναι ίσο με το μέσο μηνιαίο ύψος δαπανών προσαυξημένο κατά 50% για να μπορεί να καλύψει τις πιθανές καθυστερήσεις στην εξόφληση των κοινοχρήστων οφειλών. Όταν τα έξοδα της πολυκατοικίας αυξάνουν θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται και το αποθεματικό ποσό γιατί διαφορετικά ο διαχειριστής θα πρέπει να βάζει χρήματα εκείνος για να τακτοποιήσει τους κοινόχρηστους λογαριασμούς.

 

Είναι υποχρεωτική η πληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών από τους ενοίκους πολυκατοικίας;

Είναι υποχρεωτική η πληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών σύμφωνα με την νομοθεσία Φ.Ε.Κ. 1296 Β/16.12.77 και Ν.3741/1929 περί ιδιοκτησίας κατά ορόφους. Σε βάρος των αμελούντων και δύστροπων ενοίκων στην πληρωμή των κοινοχρήστων, η διαχείριση με εξουσιοδότηση από την γενική συνέλευση των ιδιοκτητών κινεί την διαδικασία διαταγής πληρωμής ή κατάθεση σχετικής αγωγής στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Η συντήρηση του ανελκυστήρα τι προσφέρει σε ένα κτίριο;

Εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και μεταφορά των ατόμων και την μείωση των φθορών και βλαβών.

 

Ποιά είναι τα καθήκοντα διαχειριστή σε μία πολυκατοικία;

Ο διαχειριστής είναι το εκτελεστικό όργανο και το «ανώτερο» του είναι η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής εκτός των ακραίων περιπτώσεων θα πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σύμφωνα με την κρίση του. Ο διαχειριστής θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο για το κτίριο, να ακούει τις γνώμες των ενοίκων αλλά να ενεργεί πάντα κατά την κρίση του και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρων των ενοίκων.

 

Τι είναι ο κανονισμός πολυκατοικίας;

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι το κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά την λειτουργία της πολυκατοικίας. Το κείμενο του κανονισμού είναι μέρος του συμβολαίου που ο κάθε ιδιοκτήτης υπογράφει κατά την αγορά της ιδιοκτησίας του. Με την υπογραφή του συμβολαίου ο κάθε ιδιοκτήτης αποδέχεται τον κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Επίσης, σε περίπτωση ενοικίασης της ιδιοκτησίας σε τρίτο πρόσωπο το συμφωνητικό ενοικίασης δεσμεύει και τον ενοικιαστή.

 

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος αρνείται να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

Η δυσκολότερη υποχρέωση του διαχειριστή είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων. Για να μην υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει οι χρεώσεις των κοινοχρήστων δαπανών να είναι καθαρές διαφανείς και αιτιολογημένες. Κάθε απορία θα πρέπει να επιλύεται άμεσα και πειστικά. Η κατανομή των δαπανών πρέπει να γίνεται ομαλά ώστε να μην παρουσιάζονται μήνες με μεγάλες χρεώσεις και άλλοι με μικρές. Ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι ευγενικός αλλά επίμονος όταν ζητάει την έγκαιρη εξόφληση των κοινοχρήστων. Όσο η οφειλή των κοινοχρήστων συσσωρεύεται τόσο δυσκολότερη είναι η είσπραξή της. Όταν κάποιος από τους ενοίκους αρνείται την εξόφληση της οφειλής του, ο διαχειριστής οφείλει να τον παραπέμψει στη συνέλευση των συνιδιοκτητών και να αφήσει αυτή να αποφασίσει για τις παραπέρα ενέργειες που φθάνουν μέχρι την παραπομπή στα αρμόδια δικαστήρια. Σ’ αυτή τη περίπτωση, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει το ποσό οφειλής προσαυξημένο με τα έξοδα είσπραξής του, τους τόκους υπερημερίας και τη ποινική ρήτρα που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της πολυκατοικίας.

 

Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας ενοικιαστής αποχώρησε από την πολυκατοικία και δεν εξόφλησε τα οφειλόμενα κοινόχρηστά του;

Υποχρεωμένος απέναντι στην συνιδιοκτησία του κτιρίου για οποιεσδήποτε οφειλές ενός διαμερίσματος, είναι πάντα ο ιδιοκτήτης αυτού. Τα οφειλόμενα κοινόχρηστα στην περίπτωση αυτή, πρέπει να κληθεί για να τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Για τον λόγο αυτό πριν την αναχώρηση του ενοικιαστή ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ζητά από αυτόν έγγραφη εκκαθάριση από τον διαχειριστή περί μη οφειλής κοινοχρήστων.

 

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας αρνείται να δώσει λογαριασμό για τις κοινόχρηστες δαπάνες ή παρουσιάζει αποδείξεις δαπανών που δεν είναι νόμιμες;

Το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στην Γενική συνέλευση των ιδιοκτητών από την οποία θα ζητηθεί από τον διαχειριστή να λογοδοτήσει. Εάν ο διαχειριστής αμελεί να προκηρύξει Γενική συνέλευση τότε σύμφωνα με την σχετική διάταξη του κανονισμού ένα ορισμένο ποσοστό των συνιδιοκτητών μπορεί να συγκαλέσει νόμιμα τη Γενική συνέλευση και να λάβει απόφαση εάν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια σε βάρος του διαχειριστή για απιστία ή βαρύτατη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

Είναι υποχρεωτικό οι ιδιοκτήτες ανεξάρτητα εάν μένουν στην πολυκατοικία ή όχι να αναλαμβάνουν χρέη διαχειριστή; Τι προβλέπεται σε περίπτωση άρνησης; Μπορούν οι ενοικιαστές να γίνουν διαχειριστές; Ποιο το κόστος διαχείρισης από εταιρείες διαχείρισης;

Η απάντηση υπάρχει στον κανονισμό λειτουργίας της πολυκατοικίας και στο καταστατικό. Πάντως ανεξάρτητα από τον κανονισμό με απλή πλειοψηφία μπορεί να επιτραπεί και σε μη ιδιοκτήτη να γίνει διαχειριστής. Εάν κάποιος αρνείται να αναλάβει τη διαχείριση θα πρέπει η συνέλευση των ιδιοκτητών να τον απαλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση, το σωστότερο είναι να δοθεί η διαχείριση σε μία εταιρεία η οποία είναι καταξιωμένη στο χώρο.

 

 

 

Υποβολή Αιτήματος Προσφοράς Εκτύπωσης Κοινοχρήστων

Σας ευχαριστούμε για την κράτηση σας. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα σχετικά με τις λεπτομέρειες.

Αποτυχία αποστολής της κράτησής σας. Δοκιμάστε αργότερα ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Τί προσφέρουμε...

Εκδίδουμε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σας με ένα από τα πιό αξιόπιστα συστήματα έκδοσης και σας τα παραδίδουμε εντός 24 ωρών, με δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις: Ειδοποιητήριο - Απόδειξη Ενοικιαστή / Ιδιοκτήτη. Παρέχουμε ένα πλήρη τρόπο υπολογισμού κατανάλωσης θέρμανσης με καταγραφή θερμοωρών, κατανάλωσης μπόιλερ, υπολογισμό παγίου θέρμανσης και κατανάλωση θερμίδων. Απλά και κατανοητά. Το ειδικευμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να απαντήσει σ' οποιοδήποτε ερώτημά σας σχετικά με τους λογαριασμούς κοινοχρήστων και σας παρέχουμε την πιό οικονομική λύση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν στην πολυκατοικία σας.
Πετρ

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Τεχν

Τεχνικές Υπηρεσίες

Κοιν

Έκδοση Κοινοχρήστων